menu

What we do in the shadows

Gabriela Baka, Marcin Dymek, Hubert Gromny, Barbara Janczak, Anna Juszczak, Magdalena Lazar, Marta Niedbał, Marcin Pazera, Piotr Urbaniec, Bartosz Wajer
Kuratorka: Magdalena Lazar
Czas trwania wystawy: 20.04-04.05.2018
Fotografie: Magdalena Lazar

W I D N A

Glass Cannon

Adam Nehring

24.05-15.06.2024