menu

O nas

Widna to artist-run space zorientowany na prezentację najnowszych zjawisk z obszaru polskiej sztuki i konfrontację z istotnymi zagadnieniami współczesnych czasów. Galeria od samego początku jej funkcjonowania, a więc od 2016 roku jest nastawiona na bliską współpracę z artystami i kuratorami w formie wystaw oraz innych formatów, takich jak publikacje, dyskusje czy współpraca zewnętrzna. Galerię prowadzą Kinga Nowak i Michał Bratko. Działalność przestrzeni zlokalizowanej na krakowskich Grzegórzkach rozwinęła się z wcześniejszych eksperymentalnych projektów kuratorskich i wydawniczych założycieli, w ramach działań w aktualnym polu sztuki.

 

W I D N A

Z ziemi polskiej do Polski

Pamela Bożek

kuratorka: Ania Batko

25.11-16.12.2023

Z jednej strony tytuł wystawy to freudowska pomyłka – błąd, który wkrada się podczas śpiewania hymnu przez dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemek i Cudzoziemców w Łukowie, który co nie bez znaczenia mieści się w dawnym Hotelu Polonia, a z drugiej metonimia zawieszenia i niepewności, niekończącego się czekania, trwania w oczekiwaniu na przyznanie statusu osoby uchodźczej i międzynarodowej ochrony. Jednocześnie to też słowa, które kodując tranzycję pozwalają się czytać jako metafora doświadczenia innych, pozbawionych praw, nieuprzywilejowanych i wykluczonych – wszystkich tych, którym system, jak chce Butler, nie tyle odmawia prawa głosu, co ten właśnie głos czyni niemożliwym do usłyszenia.