menu

Obraz podręczny

Ewa Dąbkowska, Marysia Gil, Aleksandra Jastrzębska, Julia Piestrzyńska, Angelika Rudak, Marianna Stręk, Andrzej Wieczorkiewicz, Monika Kopczewska, Grzegorz Kozera
Koło Naukowe ASP w Warszawie, Grupa Splendor
Opieka artystyczna: Grzegorz Kozera, Monika Kopczewska
Czas trwania wystawy: 15.07-31.08.2022
Fotografie: Bartek Makowski, Grzegorz Kozera

W I D N A

Glass Cannon

Adam Nehring

24.05-15.06.2024