menu

Obraz podręczny

Ewa Dąbkowska, Marysia Gil, Aleksandra Jastrzębska, Julia Piestrzyńska, Angelika Rudak, Marianna Stręk, Andrzej Wieczorkiewicz, Monika Kopczewska, Grzegorz Kozera
Koło Naukowe ASP w Warszawie, Grupa Splendor
Opieka artystyczna: Grzegorz Kozera, Monika Kopczewska
Czas trwania wystawy: 15.07-31.08.2022
Fotografie: Bartek Makowski, Grzegorz Kozera

W I D N A

Z ziemi polskiej do Polski

Pamela Bożek

kuratorka: Ania Batko

25.11-16.12.2023

Z jednej strony tytuł wystawy to freudowska pomyłka – błąd, który wkrada się podczas śpiewania hymnu przez dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemek i Cudzoziemców w Łukowie, który co nie bez znaczenia mieści się w dawnym Hotelu Polonia, a z drugiej metonimia zawieszenia i niepewności, niekończącego się czekania, trwania w oczekiwaniu na przyznanie statusu osoby uchodźczej i międzynarodowej ochrony. Jednocześnie to też słowa, które kodując tranzycję pozwalają się czytać jako metafora doświadczenia innych, pozbawionych praw, nieuprzywilejowanych i wykluczonych – wszystkich tych, którym system, jak chce Butler, nie tyle odmawia prawa głosu, co ten właśnie głos czyni niemożliwym do usłyszenia.