menu

Ludzie z piasku

Dominika Kowynia
Kuratorka: Marta Lisok
Czas trwania wystawy: 12.05 – 30.05.2017
Fotografie: Michał Bratko

W I D N A

Glass Cannon

Adam Nehring

24.05-15.06.2024