menu

Handjob

Justyna Dziabaszewska, Lena Lubińska, Karolina Mądrzecka
Kuratorka: Magdalena Adameczek
Otwarcie wystawy: 11.04.2019
S – prytna
A – mbitna
N – onszalancka
D – ziewczyńska
R – omantyczna
A – wangardowa

W I D N A

Glass Cannon

Adam Nehring

24.05-15.06.2024