menu

Formy wyobraźni

Kinga Nowak
Kuratorka wystawy: Magdalena Ujma
Czas trwania wystawy: 31.05-30.06.2016
Fotografie: Michał Bratko

W I D N A

Glass Cannon

Adam Nehring

24.05-15.06.2024